15 lipca, 2024

Co to jest uzależnienie?

Uzależnienie, w najprostszych terminach, jest chorobą mózgu, która zmusza indywidualne do niekontrolowanego szukania i używania substancji lub zachowań mimo negatywnych konsekwencji dla nich i dla osób wokół nich. Mimo że większość ludzi rozpoczyna używanie alkoholu lub innych narkotyków społecznie i okazjonalnie, wpływ takich substancji na mózg może prowadzić do rozwoju uzależnienia.

Uważa się dzisiaj, że uzależnienie to dużo więcej niż brak samokontroli. Nowoczesne badania naukowe pokazują, że uzależnienia są chorobami mózgu, które dotyczą neuropeptydów i kręgów komórkowych, co prowadzi do ukształtowania patologicznych wzorców zachowań u osób uzależnionych. Właściwe zrozumienie mechanizmów neuronalnych leżących u podstaw uzależnienia jest niezbędne do opracowania skutecznych terapii.

Jak mózg zostaje uzależniony?

Główną rzeczą, która powoduje uzależnienie, jest to, jak substancje lub zachowania wpływają na mózg i jego neurochemię. Substancje takie jak alkohol, narkotyki czy nikotyna, a także zachowania takie jak hazard czy comiesięczne zakupy, mogą powodować wzrost poziomu neuroprzekaźników w mózgu, takich jak dopamina. Powoduje to powstanie przyjemnych odczuć, które mózg następnie chce powtórzyć.

W wyniku regularnego korzystania z tych substancji lub zachowań, mózg zaczyna dostosowywać się do zwiększonej aktywności dopaminy, redukując własną produkcję tego neuroprzekaźnika lub redukując liczbę receptorów, które mogą go odbierać. To prowadzi do tego, że osoba musi używać coraz więcej substancji, aby osiągnąć ten sam efekt, co pierwotnie – innymi słowy, rozwija tolerycję. W ekstremalnych przypadkach, mózg może przestać wytwarzać dopaminę, co prowadzi do poważnych objawów odstawienia, jeśli osoba przestanie używać substancji.

Trudności w pokonaniu uzależnienia

Ponieważ uzależnienie modyfikuje mózg na poziomie celularnym, samo zaprzestanie używania substancji nie jest zwykle wystarczające, aby zajść na drogę do zdrowienia. W rzeczywistości, wiele osób doświadcza silnych pragnień nawet po wielu latach trzeźwości. To dlatego terapie uzależnień często obejmują zarówno leczenie farmakologiczne, aby zmniejszyć pragnienie i objawy odstawienia, jak i terapie behawioralne, aby pomóc osobom rozwijać umiejętności radzenia sobie z pragnieniem i napadami.

Na szczęście, z rozwojem neurobiologii i neuropsychiatrii, lekarze i naukowcy są coraz bardziej zdolni do zrozumienia, jak mózg adaptuje się do uzależnienia i jak te zmiany mogą wpływać na zachowanie. Te nowe informacje, wraz z dalszymi badaniami, mogą prowadzić do lepszych terapii dla osób cierpiących na uzależnienia i pomóc im wrócić do zdrowego, satysfakcjonującego życia. Ośrodek leczenia Uzależnień